top of page

Искане за дарение

Благодарим ви за интереса към получаването на принос от Детския музей на Уилмингтън! Като 501(c)3 организация с нестопанска цел, ние разбираме как даренията от общността помагат на мисиите да се движат напред. Подкрепяме местните организации с нестопанска цел в усилията им за набиране на средства, като даряваме четири (4) билета за музей с отстъпка за еднократна употреба. Ще изпълним само една заявка за календарна година. Заявката трябва да бъде подадена най-малко четири седмици преди вашето събитие и вашата организация трябва да се намира в Югоизточна Северна Каролина. Моля, имайте предвид, че подаването на заявка за дарение не гарантира дарение. 

Благодаря за изпращането!

bottom of page